Hop til indhold

Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske handicap.

Tilbuddet indeholder både undervisning og specialpædagogisk bistand, herunder rådgivning til deltageren og dennes pårørende. Det skal give deltageren nye muligheder for et mere aktivt liv og deltagelse i samfundslivet.

Specialundervisning for voksne er en planlagt, tidsbegrænset, fremadskridende og målrettet aktivitet, der har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Dette kan bestå i, at deltageren opnår strategier og metoder, der gør, at han/hun i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som mennesker uden handicap.

Det praktiske

Undervisningsmaterialer og hjælpemidler, der er nødvendige for undervisningen, stilles til rådighed for deltagerne.

Hvis der er særlige befordringsbehov, skal kommunalbestyrelsen sørge for og/eller finansiere befordring til og fra undervisningen.

Tilbuddet er gratis for deltageren.

Udbydere

Undervisningen udbydes primært på specialskoler for voksne og på tale-, høre- og synsinstitutter (kommunikationscentre), som er kommunernes egne institutioner, eller institutioner som drives af regionerne efter aftale med kommunerne.

Desuden udbydes undervisningen af private initiativtagere (oplysningsforbund, foreninger med flere), som har overenskomst med kommunerne.

Undervisning og specialpædagogisk bistand kan også foregå i deltagerens eget hjem, på arbejdspladsen, i botilbud med videre.

Sidst opdateret: 26. juli 2023