Hop til indhold

Som elev i Børne- og Undervisningsministeriet får du en alsidig og spændende kontoruddannelse. Du går herfra med et speciale i offentlig administration, en fagligt stærk arbejdsprofil og gode karrieremuligheder.

Vi har stor tillid til vores kontorelever. Derfor kan du også forvente at blive tildelt et stort ansvar og løse opgaver, der giver dig stærke faglige kompetencer, og gør en forskel i det daglige arbejde i ministeriet.     

Dine arbejdsopgaver

Som elev i ministeriet i København og Holbæk vil du opleve et varieret uddannelsesforløb, hvor du rokerer mellem fire forskellige kontorer i ministeriets departement og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. I hvert kontor er du tilknyttet en vejleder, der er med til at sikre, at du kommer godt igennem dit forløb. Vi har også en elevplads i Aarhus i Styrelsen for It og Læring, hvor du er tilknyttet Sekretariatet i hele dit uddannelsesforløb. Uanset hvilket kontor du er i, garanterer vi, at du hos os får mulighed for at prøve en masse forskellige arbejdsopgaver, som giver dig en bred viden og erfaring, og som vil være et godt afsæt for dit videre arbejdsliv. Dine arbejdsopgaver kan fx være:

  • Sagsbehandling
  • Kontakt til borgere og institutioner
  • Projektarbejde
  • Økonomi og regnskab
  • HR og personaleadministration

En god start på din uddannelse

For os er det vigtigt, at nye medarbejdere får den bedst mulige start på deres karriere i ministeriet. Derfor laver vi et veltilrettelagt introduktionsforløb, så du som ny medarbejder hurtigst muligt bliver sat ind i dine arbejdsområder, konkrete opgaver og de faglige og sociale aktiviteter i ministeriet. Inden din ansættelse bliver du inviteret til en introduktionsdag sammen med de andre nye kontorelever, hvor I får mulighed for at møde hinanden, jeres elevvejledere og se, hvordan jeres kommende arbejdsplads ser ud. Du bliver også inviteret med til de øvrige fælles og tværgående introduktionsaktiviteter for alle nye medarbejdere i ministeriet.

Tværgående netværk

I ministeriet har vi et elevnetværk for alle vores kontorelever. Formålet med netværket er at skabe et godt fagligt og socialt miljø, hvor du kan sparre både de øvrige nye og erfarne kontorelever om alt fra arbejdsopgaver til skoleophold. Elevnetværket arrangerer diverse sociale arrangementer, og mødes derudover en gang om ugen og spiser frokost sammen.

Skoleforløb

Den teoretiske del af din uddannelse som kontorelev består af 15 ugers skoleophold fordelt over dine to års elevtid. Du veksler mellem oplæring i ministeriet og skoleophold på dit uddannelsessted. Skoleopholdene følger du med dine medelever fra ministeriet og andre elever med speciale inden for offentlig administration. Der er derfor mulighed for løbende at dele viden og erfaringer. Du vil blive undervist i områder som kommunikation, lovgivning, politik, økonomi, organisation og samarbejde. Et af skoleopholdene indeholder en erhvervsrettet studietur til Bruxelles, hvor man blandt andet besøger udvalgte EU-institutioner. Det sidste skoleophold afsluttes med en fagprøve, du skal aflevere som afslutning på din uddannelse.

Evaluering

For at sikre at du får den bedste uddannelse, vil der typisk være tre evalueringssamtaler med din elev- og/eller uddannelsesansvarlig i de afdelinger du kommer. Sammen evaluerer I oplæringsforløb i de respektive afdelinger. Her har du mulighed til at fortælle, hvordan du trives, og hvilke ændringer du eventuelt ønsker, ligesom at din vejleder også vil give dig feedback. I klarlægger også, hvor langt du er i forhold til din uddannelsesplan, hvilket niveau du er på og hvad der skal fokuseres på fremadrettet. 

Hør om arbejdet som kontorelev 

 

Om os

Du bliver en del af et uformelt arbejdsmiljø midt i København med dygtige og engagerede medarbejdere. Vi har frugt- og kantineordning samt massage og en aktiv personaleforening, der arrangerer forskellige aktiviteter.

Undervisning og uddannelse har en stor betydning for både den enkelte og for samfundet, og vores arbejde med at skabe fagligt stærke dagtilbud fra skolestart og uddannelser til alle, gør en forskel. Blandt andet derfor er Børne- og Undervisningsministeriet en spændende arbejdsplads med mange faglige udfordringer.

Vores arbejde tager udgangspunkt i koncernens værdier: Enkelhed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed.

 

Sidst opdateret: 6. juni 2023