Hop til indhold

Loven om obligatorisk læringstilbud indebærer, at børn fra udsatte boligområder skal optages i et 25 timers obligatorisk læringstilbud i en daginstitution, hvis de ikke er indskrevet i daginstitution eller dagpleje, når de fylder et år. Formålet med loven er at sikre, at flere børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, som blandt andet kan understøtte deres dansksproglige udvikling og generelle læringsparathed. Forældre har også mulighed for at forestå indsatsen selv. Det er et krav, at forældrenes indsats står mål med det obligatoriske læringstilbud.

Aftalen om obligatoriske læringstilbud blev indgået i maj 2018 af den daværende regering (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Håndbogen om obligatoriske læringstilbud

Håndbogen giver et indblik i de lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud, ligesom den via forsknings- og praksiseksempler giver inspiration til det pædagogiske personale til at planlægge og organisere målrettede forløb for forældre og børn i det obligatoriske læringstilbud.

Håndbogen indeholder blandt andet temaerne kommunikation og sprog, kulturel og demokratisk dannelse samt forældresamarbejde.

Læs håndbogen (pdf)

Filmen ”Hverdagen for de små i dagtilbud”

Filmen giver et indblik i, hvordan hverdagen ser ud for børn i danske dagtilbud, og hvordan dagtilbud understøtter børnenes danske sprog, et tæt forældresamarbejde og børnenes deltagelse i børnefællesskaber. Filmen er til brug for kommunens dialog med forældre, som bor i udsatte boligområder, og som har børn i målgruppen for obligatorisk læringstilbud.

Filmen kan for eksempel vises ved sundhedsplejerskens besøg hos familien, forud for at barnet bliver et år, eller som et led i den kommunale forvaltnings opsøgende arbejde. Filmen er på dansk og kan vises med undertekster på dansk, engelsk, urdu, arabisk og somali.

Videoen kan tilgås med undertekster på følgende sprog:

 
Sidst opdateret: 9. januar 2023