Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) planlagte tilsyn med ministeriets uddannelser og institutioner sker som risikobaseret tilsyn og tematisk tilsyn. I de risikobaserede tilsyn følger styrelsen de enkelte uddannelses- og institutionsområders resultater med udgangspunkt i screeninger på udvalgte indikatorer. De tematiske tilsyn retter sig mod særskilte områder, hvor styrelsen vurderer, at der kan være risiko for, at skoler og institutioner er fagligt eller økonomisk udfordrede, eller hvor der er mistanke om manglende regeloverholdelse.

Ud over de planlagte tilsynsaktiviteter foretages der i løbet af året også en række enkeltsagstilsyn, som STUK indleder på baggrund af konkrete henvendelser, presseomtale o.l.

Tilsynsplaner og tilsynsberetninger

STUK’s tilsynsaktiviteter udmøntes gennem årlige tilsynsplaner, hvor de planlagte aktiviteter på de forskellige uddannelses- og institutionsområder, står beskrevet. De planlagte tilsynsaktiviteter bliver afrapporteret i de årlige tilsynsberetninger.

I tilsynsplanen for 2022 kan du læse, hvilke tilsynsaktiviteter STUK har planlagt at gennemføre på AMU-området i 2022. Og i den kommende tilsynsberetning for 2021 kan du læse resultatet af de gennemførte tilsynsaktiviteter på AMU.

Læs mere

Sidst opdateret: 26. juli 2023