Hop til indhold

Når du deltager i erhvervsrettet efter- eller videreuddannelse for voksne, kan du søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

VEU-godtgørelse og tilskud til befordring administreres af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Du kan få information om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring, tilmelde dig kurser og søge om VEU-godtgørelse på borger.dk.

Reglerne om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring:

Kost og logi

Hvis du under uddannelsen er indkvarteret uden for bopælen, har du ret til tilskud til kost og logi. Retten til indkvartering gælder, hvis der er mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at du er indkvarteret uden for bopælen.

Læs mere om kost og logi her.

Orientering om dispensation i forbindelse med forsøg med VEU-godtgørelse ved fjernundervisning i AMU

Som led i Trepart III blev det besluttet, at der i 2018-2021 gennemføres et forsøg med VEU-godtgørelse ved op til fuld fjernundervisning i AMU. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om at forlænge aftalen, så den nu løber til udgangen af 2022.

Læs mere om forsøgsordningen her.

Sidst opdateret: 26. juli 2023