Hop til indhold

Når de unge skal vælge ungdomsuddannelse, betyder det noget for dem, hvor langt de får i skole. Men der er i dag stor forskel på, hvor langt de unge har til den ungdomsuddannelsesinstitution, de ønsker som deres 1. prioritet. Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, der har klarlagt, om ansøgere har mere end 45 minutters rejsetid til deres foretrukne valg af ungdomsuddannelse.

Tallene viser, at erhvervsuddannelserne er den ungdomsuddannelse med den største andel af ansøgere med lang transporttid. Samlet set har 48 procent af ansøgerne mere end 45 minutter til deres foretrukne institution, mens det kun gælder for 12 procent af ansøgerne til stx. Det afspejler, at den geografiske dækning af stx er høj, samt det forhold at langt fra alle erhvervsuddannelser udbydes på alle erhvervsskoler.

Samtidig er de geografiske forskelle i rejsetid til stx generelt mindre. I Nordsjælland og Nordjylland har henholdsvis 64 og 59 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne over 45 minutters transporttid, når de skal i skole. Til sammenligning gør det sig kun gældende for 13 procent af ansøgernes 1. prioritet på erhvervsuddannelserne i de centrale hovedstadskommuner.

I Nordsjælland er der kun 10 procent af ansøgerne til stx, der har mere en 45 minutters rejsetid til deres 1. prioritet, mens det i Nordjylland gælder for 19 procent.

“Tallene viser tydeligt, at der ikke er lige adgang til de forskellige ungdomsuddannelser. De unge, der overvejer andet end det klassiske gymnasium, får ofte meget langt i skole. Det er et problem. Det må ikke være geografien, der afgør de unges valg af ungdomsuddannelse. Regeringen arbejder på at etablere en ny ungdomsuddannelse, der er geografisk tilgængelig i hele landet,”  siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye. 

Tabel 1:  Andelen af ansøgere, som har mere end 45 minutters transporttid til den afdeling, som er ønsket som 1. prioritet, fordelt efter ansøgers bopæl og type af søgt ungdomsuddannelse.

Region Landsdel  EUD  Hf  Htx  Hhx Stx
Hovedstaden Bornholm 20 pct. 26 pct. 50 pct.

27 pct.

 24 pct.
  Københavns by 13 pct. 3 pct. 7 pct. 3 pct. 1 pct.
  Københavns omegn 25 pct. 9 pct. 19 pct. 11 pct. 4 pct.
   Nordsjælland 64 pct.  23 pct. 51 pct. 40 pct. 10 pct.
 Midtjylland   Vestjylland 53 pct. 39 pct. 21 pct.  28 pct. 20 pct.
   Østjylland  50 pct. 27 pct.  22 pct. 26 pct. 14 pct.
 Nordjylland Nordjylland 59 pct.  35 pct. 33 pct. 43 pct.  19 pct.
 Sjælland  Vest-Sydsjælland 54 pct.  28 pct. 37 pct. 33 pct. 25 pct.
   Østsjælland 35 pct. 24 pct. 23 pct.  35 pct. 10 pct.
 Syddanmark  Fyn 53 pct.  27 pct.  29 pct.  29 pct.  11 pct.
   Sydjylland 46 pct. 22 pct. 15 pct. 27 pct. 15 pct.
 Total   48 pct. 24 pct. 25 pct.  26 pct.  12 pct.

Anmeldelse: For eud er der alene medtaget ansøgere til grundforløbets første del. For de gymnasiale uddannelser er private institutioner frataget.
Anmeldelse: Rejsetiden opgøres som elevens rejsetid fra bopæl til institution, inkl. ventetid undervejs, med enten offentlig transport i fast rutefart (inkl. gang) eller cykel i hele minutter. Det er den korteste transporttid af de to, som lægges til grund for analysen.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet