Hop til indhold

Børns skærmforbrug er stigende. Den udvikling skal dagtilbud ikke bidrage til. Det mener regeringen, som sammen med et bredt flertal af Folketingets partier (Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet, Dansk Folkeparti, og Nye Borgerlige) netop har indgået en principaftale om at begrænse skærme i dagtilbud mv.

Aftalen indebærer ikke et fuldstændigt forbud mod brug af skærme i dagtilbud mv. Men gennem en lovændring skal der sikres en mere restriktiv tilgang til brug af digitale redskaber som computer, tv, mobiltelefoner og tablets i det pædagogiske arbejde med børnene. Aftalen lægger op til, at følgende principper skal danne grundlag for et kommende lovforslag om brug af skærme i dagtilbud mv.: 

  • I tilbud til 0-2 årige børn kan digitale redskaber kun i helt særlige tilfælde anvendes i det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Særlige tilfælde kan f.eks. omfatte børn med handicap eller kognitive udfordringer.
  • I tilbud til 3-5 årige børn kan digitale redskaber kun anvendes i det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvis det fagligt kan begrundes. 

Aftalen skal blandt andet ses i forlængelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra oktober 2023 om, at børn under to år ikke bør bruge skærm uden aktivt samvær med en voksen. 

”Jeg er alvorligt bekymret for børn og unges stigende skærmbrug. Det gælder særligt de yngste børn. Derfor er jeg glad for denne aftale, der skal sikre, at lovgivningen understøtter personalets gode pædagogiske arbejde med børnene ansigt til ansigt. Med aftalen får vi en langt mere restriktiv tilgang til skærme - særligt for de mindste i vuggestuer og dagpleje,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

”Børns skærmtid stiger og stiger. Det er meget bekymrende, særligt fordi vi ved, det går ud over samvær, bevægelse og søvn. Dagplejer, vuggestuer og børnehaver skal ikke bidrage til mere tid, hvor børn sidder med skærm. Derfor er jeg meget glad for denne principaftale, der beskytter de yngste børn ud fra et forsigtighedsprincip. Fordi børns tid i dagtilbud skal bruges på det, som er allervigtigst: På leg, samvær og nærvær børnene imellem, og som en del af et børnefællesskab med nærværende og skærm-fri voksne,” siger Astrid Krag, Socialdemokratiet.

”Den teknologiske udvikling har generelt været utrolig nyttig for vores samfund, og computere, tablets og telefoner gør, at vi er mere forbundne og har adgang til mere information end nogensinde før. Men det er vores fælles ansvar at sikre, at udviklingen ikke går ud over vores børn. Vi ved i dag, at passivt skærmbrug ikke er gavnligt for særligt de mindste børns udvikling. Derfor anlægger vi nu et forsigtighedsprincip ift. at begrænse brugen af skærme i dagtilbud. Det er en fornuftig aftale, der har den rette balance uden at udstede nye forbud og regler,” siger Anni Matthiesen, Venstre.

”Jeg mener, at vi politisk har været alt for laissez faire, hvad angår børns brug af skærme. Forskning peger på, at skærme spiller en rolle i trivselskrisen, og at de mindstes brug kan føre til hjerneforstyrrelser. Daginstitutioner skal tilbyde guldstandarden for vores børn med fokus på menneskelig interaktion, omsorg og udendørs leg. Derfor foreslår vi med denne aftale en langt mere restriktiv tilgang til skærme, som understøttes af allerede indgået aftale om 1,6 milliarder ekstra til mere pædagogisk personale fra det nye år,” siger Rasmus Lund-Nielsen, Moderaterne.

”Vi er heldigvis meget langt fra en virkelighed, hvor børn sidder klistret til skærme i landets daginstitutioner, og aftalens nye forsigtighedsprincip er med til at sikre, at vi heller ikke ender der. Børnene skal bruge tiden i fællesskaber med andre børn og nærværende voksne. Det er godt, at personalet sætter grænser for, hvor meget skærme får lov til at fylde både for børn og personalet selv. Vi må mindske de administrative opgaver bag en skærm, så personalets tid og fokus bruges på børnene,” siger Anne Hegelund, Enhedslisten.

”For SF er børns trivsel altafgørende, og skærme i hverdagen er med til at udfordre børns trivsel. Skærme fylder mere og mere i vores hverdag, og det er en samfundsudfordring, som vi bliver nødt til at adressere politisk. Derfor ønsker vi at vedtage rammer for brug af skærme ud fra et forsigtighedsprincip. Vi har stor tillid til det pædagogiske personale i daginstitutionerne, samt til deres faglige vurderinger. Derfor giver det mening, at vi med aftalen lægger op til, at brug af skærme sker, når det fagligt kan begrundes. Brugen af skærme i dagtilbud er i dag generelt begrænset, og det ønsker vi fortsat den skal være,” siger Charlotte Broman Mølbæk, Socialistisk Folkeparti.

”Børns hverdag i vuggestue og børnehave skal være fuld af leg og magiske øjeblikke, hvor børn og pædagoger bliver opslugt af noget sammen. Der skal være natur, musik, kunst, eventyrlige fortællinger og fantasi. Med denne aftale sender vi et vigtigt signal, men hvis vi for alvor vil det gode børneliv, skal vi også give børnene flere voksne og uddanne dem til pædagoger, siger Lotte Rod, Radikale Venstre.

”Alternativet er glade for at indgå i denne aftale, der retter et kritisk blik på brugen af skærm i daginstitutioner og fordrer skærmfrie miljøer for de mindste. Det er vigtigt, at der skelnes ift. alder, såvel som børn med særlige behov, som kan have gavn af de digitale løsninger. Dertil ser vi det som en positiv præcisering af loven, at brugen af skærm skal fagligt begrundes. Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at dette ikke kan stå alene. Der bør, fra regeringens side, komme et større fokus på, at der er tilstrækkeligt med voksne omkring børnene, så den aflastning, skærmen har haft i nogle dagtilbud for et presset pædagogisk personale, ikke blot udgår uden, at der bliver lavet politiske tiltag, der vil øge rekrutteringen og pædagogandelen i de danske dagtilbud,” siger Helene Liliendahl Brydensholt, Alternativet.

”I Dansk Folkeparti ønsker vi, at alle danske børn vokser op med tryghed, nærhed og omsorg. Børn skal ikke pacificeres foran skærme i hverken dagtilbud eller folkeskole. Børn skal udforske, lege sammen og opleve glæden ved venskaber og nære relationer i deres hverdag. De skal ikke stirre ind i en kold skærm. Derfor bakker vi op om denne aftale. For børnenes skyld,” siger Mette Thiesen, Dansk Folkeparti. 

”Da regeringen i sommer præsenterede sin idé om et mere eller mindre totalforbud mod skærme i dagtilbud, var Nye Borgerlige ikke positive. Selvfølgelig skal små børn ikke bænkes hele dagen med en skærm. Og det har vi tillid til, at de dygtige medarbejdere i dagtilbuddene godt kan tage ansvaret for og holde styr på, ikke sker. Det skal ikke detailstyres fra Christiansborg. Derfor er det godt, at vi med denne aftale ikke går ned ad forbudsvejen, men at vi i stedet har aftalt et forsigtighedsprincip, der skal sikre en mere restriktiv tilgang til brug af skærm i dagtilbud. Vi ved, hvor vigtig en rolle omsorg spiller i børns udvikling, og derfor er jeg og Nye Borgerlige glade for at være en del af denne aftale,” siger Kim Edberg Andersen, Nye Borgerlige. 

Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget i februar måned (2024) med forventet ikrafttrædelse den 1. juli 2024.